شرکت صنعتی و معدنی

اپال پارسیان سنگان

بازدید از شرکت

 

بازدید عمومی
به بازدید ارگان‌ها، شرکت‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات ازشرکت اپال پارسیان سنگان جهت آشنایی کلی آن‌ها با روند تولید کنسانتره و گندله، بازدید عمومی اطلاق می‌گردد. انجام بازدید‌های عمومی بر اساس برنامه و  مسیر مشخص و از پیش تعیین شده صورت می‌گیرند و شامل نمایش فیلم و بازدید از واحدهاي تولید کنسانتره و تولید گندله است. تعداد نفرات گروه های بازدید عمومی 30 تا 35 نفر می‌باشد و  از ساعت 8:30 صبح شروع گردیده و تا ساعت 11 ادامه می‌یابد.

 

روند درخواست بازدید عمومی:

ارگان‌ها، شرکت‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات می‌توانند درخواست خود را از طریق دبیرخانه برای روابط عمومی شرکت ارسال می نمایند.  روابط عمومی پس از وصول درخواست بازديد و تایید مدیریت مجتمع، بر اساس اولویت‌ها و محدودیت‌های شرکت با مجموعه‌های درخواست کننده تماس گرفته و هماهنگی هاي لازم در خصوص تعیین زمان و نحوه بازدید از شرکت را انجام مي‌د‌هد.


بازدیدهاي تخصصی:
به بازدید شرکت ها، موسسات و دانشگاهها جهت آشنایی تخصصی افراد با یک واحد خاص از شرکت اپال پارسیان بازدید تخصصی اطلاق می‌گردد. حداکثر نفرات گروه‌های بازدید تخصصی 10 نفر می‌باشد و زمان بازديد تخصصی بسته به نوع بازديد و درخواست متقاضي از ساعت 8 صبح شروع  و  نهايتا تا ساعت 16:00 در نظر گرفته مي‌شود.

 

روند درخواست بازدید تخصصی:

شرکت‌ها، موسسات‌ و دانشگاه‌ها می‌توانند ضمن مراجعه به چارت سازمانی شرکت واحد مورد نظر برای بازدید را تعیین نموده و درخواست خود را از طریق دبیرخانه (فکس) برای روابط عمومی شرکت ارسال داشته نمایند. روابط عمومی پس از دریافت درخواست و تایید مدیریت مجتمع بر اساس اولویت‌ها و محدودیت‌های شرکت از واحد مرتبط درخواست می‌نماید برای بازدید زمان معین نماید و پس از اخذ جواب به درخواست‌کنندگان در خصوص نحوه  و زمان بازدید اطلاع رسانی می‌نماید.
تذکر 1: در حال حاضر بازديد عمومي و تخصصي از شرکت تنها براي اشخاص حقوقي (سازمان ها، شرکت ها، دانشگاه ها و ...) ميسر مي باشد.
 تذکر ۲: ایاب و ذهاب از / به مجتمع بر عهده درخواست کنندگان می‌باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص بازدید‌های عمومی و تخصصی با روابط عمومی تماس حاصل نمایید.