شرکت صنعتی و معدنی

اپال پارسیان سنگان

تماس با ما

 

دفتر تهران
• آدرس پستی: تهران، سعادت آباد، علامه شمالی، انتهای بیستم غربی (شهید جهانگیر انقطاع)، پلاک 43، طبقه سوم 
• کد پستی: 1997986366
• تلفن: 02126743918 | 02126743923
• فکس: 02126743929


دفتر مشهد
• آدرس پستی: بلوار فردوسی، خیابان مهدی، مهدی 18، پلاک 10، ساختمان پارسیان 
• کدپستی: 9197986956
• تلفن: 05137668208
• فکس: 05137668207


سایت مجتمع
• آدرس پستی: خراسان رضوی، شهرستان خواف، مجتمع سنگ اهن سنگان، مجتمع اپال پارسیان سنگان
• کد پستی: 9564134847
• تلفن: 05151541
• فکس: 05154173344