شرکت صنعتی و معدنی

اپال پارسیان سنگان

کارخانه تولید کنسانتره 2/6 میلیون تن

کارخانه کنسانتره 2.6 میلیون تنی شرکت اپال پارسیان سنگان بعنوان اولین کارخانه کنسانتره آهن در منطقه سنگان در اردیبهشت 1391 به بهره برداری رسید. در سال 1398 با تولید بیش از 3 میلیون تن کنسانتره  آهن توانست رکورد تولید را ثبت نماید.
خوراک این کارخانه با نرخ 700 تن بر ساعت از محصول واحد سنگ شکنی ( کراشر) تامین می شود. سنگ آهن طی سه مرحله آسیا کنی به ترتیب وارد آسیای خودشکن، آسیای گلوله ای  و آسیاهای برجی می شود. ابعاد سنگ از 200 میلیمترخوراک اولیه  در آسیای خودشکن به 350 میکرون ،در آسیای گلوله ای به 70 میکرون و در آسیاهای برجی به 38 میکرون می رسد.
بعد از هر مرحله آسیاکنی  به منظور افزایش درجه آزادی، تعدادی جداکننده مغناطیسی ، عیار آهن را افزایش و محصول به آسیای مرحله بعد می رود. در پایان به منظور کاهش گوگرد کنسانتره وارد مدار فلوتاسیون می شود. سپس به مرحله آبگیری با فیلترپرس و نهایتا به انبار محصول می رود. محصول این کارخانه با عیار بالای 67 درصد آهن و ابعاد 38 میکرون و رطوبت ماکزیمم 9.5 درصد جهت ورود به کارخانه گندله سازی به انبار محصول وارد می شود. 

مراحل آسیا کنی و جدایش در کارخانه کنسانتره 2/6 میلیون تنی