شرکت صنعتی و معدنی

اپال پارسیان سنگان

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شرکت اپال پارسیان سنگان

  

 

گروه تولیدی اپال پارسیان سنگان به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ پارســـــیان، ضمن پایبندی به الزامات استانداردهای ISO9001:2015 , ISO14001:2015 ISO45001:2018 و  ISO50001:2018 ، خود را متعهد به انجام موارد زیر می داند:

1-   تعامل اثر بخش  با مشتریان و سایر ذی نفعان  با هدف درک  نیاز ها و انتظارات ایشان

2-   تولید بهینه و سرمایه گذاری مطمئن با به کارگیری فناوری های جدید

3-  پشتیبانی از  طراحی و  تامین محصولات و خدمات پر بازده انرژی با هدف بهبود عملکرد حامل های انرژی 

4- کاهش و حذف آلاینده های زیست محیطی در راستای حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار

5- ایجاد محیط کار ایمن و سالم به منظور پیشگیری از مصدومیت و بیماری های شغلی با رویکرد مدیریت ریسک

6-  شناسایی و رعایت کلیه الزامات قانونی ، ملی و بین المللی قابل کاربرد مرتبط با فعالیت های سازمان

7-    ترویج و توسعه فرهنگ مشارکت و ارتقاء سطح دانش و توانمندی کارکنان

8-  برنامه ریزی، سازماندهی، تخصیص منابع و فراهم آوردن  و در دسترس بودن اطلاعات ضروری مورد نیاز

در راستای دستیابی به اهداف سازمان

9-  بهبود مداوم عملکرد سیستم های مدیریتی در راستای تعالی سازمانی

  • اینجانب تعهد می‌نمایم كلیه اطلاعات، منابع و زیر ساخت های مورد نیاز جهت تحقق الزامات استانداردهای مرجع و این خط مشی را فراهم نموده و از كلیه همكاران و ذی نفعان نیز انتظار می رود تا با مشاوره و مشاركت همگانی در تصمیمات سازمانی و بهره گیری از خرد جمعی وكار تیمی، نیل به اهداف فوق را سرلوحه كلیه امور،  فعالیت‌ها و وظایف خود قرار دهند. 

مدیرعامل