شرکت صنعتی و معدنی

اپال پارسیان سنگان

حامی گری

فعالیت های حامی گری بعنوان یکی از انواع ارتباطات مثبت در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی و با هدف روابط عموی فعال و پایدار برون سازمانی در فلسفه ارتباطی مجموعه های اقتصادی و تولیدی به سرعت در حال رشد و گسترش است.
امروزه استفاده از روش های متلف فعالیت های حامی گری بعنوان ابزاری ارزشمند در جهت نیل به اهداف متعالی و جذب حداکثری مخاطبین و طیف های مختلف مردم در جامعه مطرح شده است.
آمیخته شدن فعالیت های حامیگری در حوزه ای مختلفی همچون: ورزشی، فرهنگی و هنری، اجتماعی و آموزی همراه با اجرای مسئلیت های اجتماعی می تواند نقش مفید و سازنده ای بر تعهدات شرکت های حامیگر داشته باشد.
در همین راستا و با هدف حمایت از ظرفیت ها و استعدادهای فرهنگی و هنری بومی استان و به خصوص شهرستان خواف و شهرهای همجوار مجتمع اپال پرسیان سنگان با شعار " اپال پارسیان سنگان حامی فرهنگ و هنر " ، با حمایت و حامی گری این شرکت گروه هنری تئاتر شهرستان خواف با اجرای نمایش با عنوان "الهه سنگ" به چهل و یکمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافته است.