شرکت صنعتی و معدنی

اپال پارسیان سنگان

محیط زیست

یکی از اهداف کلان شرکت اپال پارسیان سنگان، بهبود مستمر وضعیت زیست محیطی با توجه به الزامات قانونی و مقررات ملی و بین المللی  و همچنین چالش های زیست محیطی در آینده می باشد. 
از اهم اقدامات انجام شده شرکت اپال پارسیان سنگان در راستای بهبود وضعیت محیط زیست در ضمینه کنترل آلودگی هوا، مدیریت فضای سبز، مدیریت پسماند، مدیریت پساب و فاضلاب را می توان به موارد زیر اشاره نمود:
•    نصب گردوغبارگیر و الکتروفیلتر در مسیر گازهای خروجی از نواحی کوره، سرند و میکسینگ در جهت حذف آلاینده های زیست محیطی واحد گندله سازی.
•    نصب گردوغبارگیر در نواحی بارگیری ریلی و کامیونی در جهت جلوگیری از انتشار گردوغبار به محیط.
•    نصب گردوغبارگیر در نواحی ترانسفرتاورهای واحد گندله سازی در جهت حذف گردوغبار به محیط (در دست انجام است)
•    تعمیر و نگهداری دوره ای الکتروفیلترهای واحد گندله سازی در جهت کارایی بیشتر آنها.
•    سنجش و پایش آلاینده های خروجی از دودکش های کارخانه گندله سازی توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست.
•    ساخت دو انبار جهت نگهداری کنسانتره به منظور جلوگیری از انتشار ذرات گردوغبار به محیط با توجه به بادخیزی منطقه (مصوب پنجگانه هیئت محترم دولت)
•    نصب پوشش مخصوص نوارهای نقاله به منظور کاهش انتشار ذرات گردوغبار به محیط.
•    نصب اسپری واتر در محل استکر ریکلایمر دپوی سنگ به منظور کاهش انتشار ذرات گردوغبار به محیط.
•    مالچ پاشی مداوم مسیرهای خاکی تردد کامیون ها، باطله های خشک و منابع دیگر آلوده کننده هوا.
•    ایجاد، نظارت و نگهداری فضای سبز به میزان 8 هکتار معادل 10 درصد فضای تخصیص داده شده (مصوب پنجگانه هیئت محترم دولت)
•    اجرای کامل سیستم آبیاری قطره ای در داخل سایت جهت آبیاری فضای سبز.
•    بازچرخانی و مدیریت پساب از سد باطله (مصوب پنجگانه هیئت محترم دولت)
•    سنجش ادواری چاه های پیزومتری سد باطله توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست در جهت کنترل وضعیت آب های زیرزمینی
•    احداث دو عدد لاگون تبخیری در پایین دست سد باطله به منظور جلوگیری از ورود فاضلاب به آبهای زیرزمینی.
•    نصب پکیج تصفیه فاضلاب 20 مترمکعبی به منظور جمع آوری، تصفیه و بازچرخانی فاضلاب انسانی.
•    احداث سیستم تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب 100 مترمکعبی جهت تصفیه کامل فاضلاب های تولیدی (در دست انجام است).
•    احداث واحد فیلتراسیون باطله ها به منظور انتقال باطله های تولیدی به صورت خشک (در دست انجام است).
•    استقرار نظام مدیریت سبز و برگزاری کارگروه های تخصصی آلودگی هوا، آب و فاضلاب، مدیریت پسماند و مدیریت انرژی به صورت مستمر.
•    خرید علوفه برای حیات وحش و گندم برای پرندگان داخل سایت بصورت مستمر.
•    برگزاری مسابقات نقاشی به مناسبت های محیط زیستی در سطح شرکت و شهرستان جهت تنویر افکار عمومی.
•    کوهپیمایی از ارتفاعات شهرستان به مناسبت های محیط زیستی با همکاری هیئت کوهنوردی شهرستان.