شرکت صنعتی و معدنی

اپال پارسیان سنگان

معین اقتصادی

 

امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، این مفهوم بنیادین را در اقتصاد عصر حاضر رواج می‌دهد، که نگاه اخلاقی به کسب و کار ماحصل تفکر مسئولیت اجتماعی بوده و جایگاه اجتماعی شرکت‌ها را در سطوح ملی و بین‌المللی تعریف و تبیین می‌کند.
در راستای سیاست های اجرایی مسئولیت های اجتماعی و بر اساس مدل مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی، معین های اقتصاد مقاومتی ارایه آموزش‌های حوزه کسب و کار، تسهیل امر سرمایه‌گذاری و توانمندسازی مردم در مناطق شهری و روستایی و توسعه اقتصادی منطقه را عهده‌دار هستند.
معین‌های اقتصاد مقاومتی همچنین وظیفه شناسایی ظرفیت‌های مناطق زیر پوشش، ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اشتغال‌زایی را بر عهده دارند.
نحوه حرکت هر یک از معین‌های اقتصادی مشخص و براساس الگویی یکسان است و ۶ گام برای حرکت این معین‌ها تعریف شده است که عبارتند از: فرآیند اجرایی مطالعه وضعیت هر منطقه، آگاه‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های نظام فکری، تجزیه و تحلیل و ایجاد نظام شکلی، توانمندسازی و زمینه اجرای الگوی اقتصادی (شامل اشتغال مبتنی بر زنجیره ارزش، تشکیل صندوق های خرد، تامین ابزارهای اشتغالزا، کمک به واگذاری طرحها و پروژه‌ها به بخش خصوصی و مردم، پشتیبانی در اجرا و تعریف پروژه ها)، عملیاتی کردن طرحها و اجرای پروژه‌ها، نظام ارزیابی و بررسی پیشرفت پروژه.

شرکت اپال پارسیان سنگان به عنوان معین اقتصادی خراسان رضوی و یکی از اعضای خانواده بزرگ مجموعه سرمایه گذاری پارسیان، هم‌ راستا با اهداف عالی توسعه پایدار کشور و استان خراسان رضوی، همواره تلاش داشته تا نقش خود را به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های صنعتی و معدنی کشور، در قبال جامعه انجام داده و به همین منظور، فعالیت های ماندگاری را در خصوص «مسئولیت اجتماعی» تعریف و اجرا کرده است؛ فعالیت‌هایی که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی و فراتر از منافع سازمانی و وظایف قانونی این شرکت بوده است.

شرکت اپال پارسیان سنگان، همواره با فراهم کردن زمینه‌های رشد تولید و اشتغال، موجب بهبود شرایط رفاهی، اجتماعی و اقتصادی شهرستان خواف و شهرهای همجوار بوده، و با هدف :


•    تقویت زیرساخت ها با رویکرد افزایش تولید و ریشه کنی بیکاری در منطقه 
•    ایجاد روحیه مسئولیت پذیری و ترویج مشارکت اجتماعی در راستای توسعه پایدار
•    توسعه فرهنگ کارآفرینی و مشارکت پذیری
•    مشارکت در اجرای طرح های عمرانی و زیربنایی
•    حمایت ازآسیب دیدگان بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه
•    مشارکت در اجرای طرح های عمرانی با هدف بهبود و ارتقاء سطح بهداشت و سلامت شهروندان
•    اهدای بسته های معیشتی در قالب، کمک های مومنانه به طبقات اجتماعی کم درآمد و اقشار کم برخوردار 

توانسته است، روح خدمت به جامعه اجتماعی و مدنی شهرستان خواف و مناطق همجوار را در تمام ارکان شرکت جاری و ساری نماید.

در همین راستا، پروژه ساخت و تجهیز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اورژاﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 22 ﺑﻬﻤﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮاف، با هدف ارتقاء سطح بهداشت و سلامت شهروندان، در فضایی بالغ بر هزار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﭘﺎل ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺳﻨﮕﺎن، با کمک مالی به ارزش یکصد و هشتاد میلیارد ریال، ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ در آذرماه 1401 اﻓﺘﺘﺎح و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رسیده است.

این فعالیت ها، علاوه بر اهداف سازمانی و قانونی شرکت در راستای تحقق اهداف والای اجتماعی و با تعاریف مسئولیت اجتماعی نیز همسو بوده، و باعث ایجاد روحیه قدرتمند و بالنده برای اقشار مختلف جامعه شهرستان خواف و همچنین  تربیت سالم نسل بعدی خواهد شد، امری که موجب کاهش آسیب های اجتماعی در آینده نیز خواهد بود.