شرکت صنعتی و معدنی

اپال پارسیان سنگان

واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت

 

واحد آزمایشگاه اپال پارسیان سنگان همزمان با راه اندازی کارخانه گندله سازی این شرکت تاسیس گردید. این مجموعه با بهره مندی از نیروهای متخصص و تجهیزات آزمایشگاهی مدرن در حوزه آنالیزهای مرتبط با سنگ آهن ، کنسانتره ، گندله و آهن اسفنجی مشغول ارائه خدمات به خطوط تولید می باشد.
دامنه فعالیت آزمایشگاه را می توان به چهار گروه مختلف به شرح زیر طبقه بندی نمود: 
1. آنالیزهای فیزیکی ( دانه بندی ، بلین ، دیویس تیوپ، استحکام گندله ، تامبر و...) 
2. آنالیز شیمیایی تر به روش تیتراسیون برای محاسبه عیار 
3. آنالیز دستگاهی ( XRF  ، CS ، CV ، جذب اتمی) 
4.آزمایشگاه پایلوت گندله سازی و احیاء
آزمایشگاه اپال پارسیان دارای گواهینامه استاندارد ISO 17025  بوده و کلیه فرایندهای مرتبط با آزمون مطابق با دستورالعملهای استاندارد انجام می پذیرد.

گالری تصاویر واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت

استانداردها و ایزو ها واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت