شرکت صنعتی و معدنی

اپال پارسیان سنگان

خدمات بیمه ای شرکت اپال پارسیان

 

 

                                                                                             

بیمه تکمیلی کارکنان

 

شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان با هدف ارتقاء سطح رفاه و معیشت کارکنان پر تلاش شرکت اقدام به عقد قرارداد با بیمه امین پارسیان نموده است.

براساس توافق‌های صورت گرفته فی مابین شرکت اپال پارسیان سنگان  و شرکت بیمه امین پارسیان، قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان شرکت با شرایط بهینه و مناسب تر، به مدت یک سال از تاریخ یکم مرداد ماه 1401 لغایت 31 تیرماه 1402منعقد شد.

 

تعهدات بیمه پارسیان سال 1403-1402

دانلود فایل پرسنل و افراد تحت تکفل

دانلود فایل والدین غیر تحت تکفل

دستورالعمل اجرایی پرداخت خسارت درمان تکمیلی

دانلود فایل

مراکز درمانی طرف قرارداد

دانلود فایل

فرم تقاضای بیمه مازاد درمان

دانلود فایل

فرم تقاضای حذف بیمه تکمیلی

دانلود فایل

فرم اظهاری پاراکلینیکی بیمه تکمیلی

دانلود فایل

پرونده بیمارستانی

دانلود فایل

فایل آموزشی نحوه بارگذاری  اسناد درمانی در سامانه سیناد

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     

 

 

*******************************************************

بیمه خودرو

پیرو اهداف شرکت اپال پارسیان جهت ارائه خدمات بیشتر به کارکنان زحمتکش اپال پارسیان و براساس توافق‌های صورت گرفته فی مابین شرکت اپال پارسیان سنگان  و شرکت بیمه امین پارسیان، قرارداد بیمه ثالث و بدنه اتومبیل پرسنل با شرایط بهینه و اقساط 8 ماهه منعقد گردیده است.

در همین راستا؛  همکاران محترم می توانند جهت صدور بیمه نامه، نسبت به تکمیل فرم های مربوطه  تکمیل اقدام و به همراه مدارک ذیل به واحد بیمه ارسال نمایند.

بیمه ثالث:

1-تصویر کارت ماشین(پشت و رو)

2- تصویر بیمه نامه قدیم

3- تصویر گواهینامه

4- تصویر فرم پیشنهاد ثالث

بیمه بدنه:

1-تصویر کارت ماشین(پشت و رو)

2-تصویر بیمه ثالث

3-تصویر گواهینامه

4- تصویر فرم پیشنهاد بدنه

 

فرم پیشنهاد بیمه ثالث و بیمه حوادث راننده

دانلود فایل

فرم پیشنهاد بیمه بدنه خودرو

دانلود فایل

 

 

 

 

 

شرکت اپال پارسیان ضمن آرزوي زندگي توام با سلامتي و به‌دور از بيماري‌ها و حوادث، با فراهم‌سازي پوشش‌هاي درمان تكميلي براي كاركنان شرکت، بر اين اميد است كه بتواند آرامش را در لحظه‌هاي دشوار بيماري به آنان و خانواده‌هايشان هديه نمايد.