شرکت صنعتی و معدنی

اپال پارسیان سنگان

فرصت های پژوهشی

 

شرکت اپال پارسیان سنگان در نظر دارد موضوعات پژوهشی مورد نیاز و اولویت‌دار خود را به شرح ذیل مطابق گردشکارهای مربوطه واگذار نماید. لذا از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و اساتید دانشگاه که توانایی انجام این پروژه‌ها را دارند دعوت می شود جهت انجام طرح ها با واحد تحقیق و توسعه تماس حاصل نمایند. بدیهی است شرکت اپال پارسیان سنگان در قبول یا رد پیشنهادهای رسیده مختار می‌باشد.

لازم به ذکر است پیشنهاد های تحقیقاتی در مرحله اول مورد ارزیابی و داوری قرار گرفته و سپس با ارائه کنندگان پیشنهادهای تحقیقاتی برتر جهت ارائه پروپزال تکمیلی و برگزاری جلسات مشترک و بازدید هماهنگی لازم صورت خواهد پذیرفت. لذا در مرحله پیشنهاد امکان بازدید وجود نخواهد داشت.

 

طرحهای کلی تحقیقاتی جهت سال 1402
موضوعات پژوهشی زمینه ای:
الف: واحد تولید گندله سازی:
1.  بررسی و امکان سنجی شبیه سازی کوره پخت گندله و فن های تولید
2. بررسی و امکان سنجی افزایش عمر مصرف رول های رولر اسکرین و رولر فیدر

ب: واحد تولید کنسانتره: 
1. بررسی امکان سنجی پرعیار سازی و تولید کنسانتره از باطله های دپوی سد باطله کارخانه کنسانتره 
2. بررسی امکان سنجی بهینه سازی مصرف SIPX-MIBC- فلوکولانت-
3. بررسی و امکان سنجی کاهش  مصرف آب در کارخانه تولید کنسانتره 
4. بررسی و امکان سنجی بهینه سازی مصرف انرژی (برق) در کارخانه تولید کنسانتره
5. بررسی و امکان سنجی افزایش ظرفیت تولید کارخانه کنسانتره
ج: واحد آزمایشگاه:
1. ساخت دستگاه های نمونه گیری سیستماتیک در نقاط مختلف تولید